> Praca

Praca

 

Jedlińsk, dnia 27.06.2017r

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika socjalnego na zastępstwo

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku zatrudni od zaraz  pracownika socjalnego na zastępstwo.

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe
o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku, ul. Konopnickiej 11 lub kontakt telefoniczny – 48 362 34 83.

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-06-27 11:41:14.
Wyniki naboru na starszego inspektora
 
Wyniki naboru na starszego inspektora.pdf

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-05-10 09:52:52.

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika socjalnego na zastępstwo

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku zatrudni pracownika socjalnego na zastępstwo.

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe
o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: maj 2017r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku, ul. Konopnickiej 11 lub kontakt telefoniczny – 48 362 34 83.

 

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:33:53.
Nabór na stanowisko starszego inspektora w
Gminnym Ośrodku Pomocy Spoełcznej
 
nabór na stanowisko starszego inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Jedlińsku.doc

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-04-19 11:45:26 | Data modyfikacji: 2017-04-19 11:47:33.

Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 
Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-05-16 13:23:01 | Data modyfikacji: 2016-05-31 14:30:03.

Sprostowanie do ogłoszenia o naborze na stanowisko inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku z dnia 24 lutego 2016r: dokumenty z dopiskiem na kopercie "Oferta pracy" należy składać do pokoju nr 11B.

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:09:22 | Data modyfikacji: 2016-03-01 14:14:07.

Wyniki

 
Nabór na stanowisko inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-02-24 11:36:02 | Data modyfikacji: 2016-02-24 11:36:46.

Wyniki

 
Nabór na stanowisko inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-02-24 11:32:14 | Data modyfikacji: 2016-02-24 11:37:49.
Data wprowadzenia: 2016-02-24 11:32:14
Data modyfikacji: 2016-02-24 11:37:49
Opublikowane przez: .... ...
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl