Jednostki Organizacyjne

BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Gminę Jedlińsk

Nazwa Gminy Jedlińsk
Województwo, Powiat mazowieckie, radomski
Lokalizacja Jednostki Nadrzędnej Jedlińsk, ul. Warecka 19
Kod 26-660
Kontakt tel./fax (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl   
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie
4. Publiczna Szkoła Postawowa w Starych Zawadach
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach
6. Zespół Szkół Publicznych w Wierzchowinach
7. Publiczne Przedszkole w Jedlińsku
8. Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku
9. Zespoł Szkół Publicznych we Wsoli
10. Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
11. Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej  
12. Gminna Biblioteka Publiczna
13. Zakład Gospodarki Komunalnej
14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotenj w Jedlińsku
15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Godziny Funkcjonownia:
 Poniedziałek: 700 - 1500
 Wtorek: 700 - 1500
 Środa: 700 - 1500
 Czwartek: 700 - 1500
 Piątek: 700 - 1500
 

Opublikowane przez: ....... ........ | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2013-02-06 12:14:30.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2013-02-06 12:14:30
Opublikowane przez: ....... ........