> Akty prawne

Akty prawne


Zobacz:
 Ustawa o pomocy społecznej .  Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl