Przetargi

Sprzedaż drewna
Termin składania ofert: 18.02.2021 r. do godz. 11:50

Ogłoszenie

Załączniki

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2021-02-11 15:39:52.

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez remont zespołu boisk „Orlik” na terenie OSiR przy ul. Warszawskiej 1 w Jedlińsku
Termin składania ofert: 04.09.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania - odpowiedzi do SIWZ

Pytania - odpowiedzi do SIWZ - 2

Protokół z sesji otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2020-08-20 09:58:33.

Przebudowa trybun na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku.
Termin składania ofert: 27.08.2018 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2018-08-10 18:09:05.
 Plan pospostępowania o udzielenie zamówień publicznych

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2018-08-09 12:02:29.

Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
Termin składania ofert: 01.06.2017 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-05-16 14:01:36.
Data wprowadzenia: 2017-05-16 14:01:36
Opublikowane przez: .... ...