L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Przetargi27811
2Przetargi26243
3Przetargi25276
4Przetargi21481
5GOPS w Jedlińsku21232
6Przetargi14390
7Ogłoszenia13929
8GCKiKF13894
9Ogłoszenia13422
10Ogłoszenia13050
11Informacje Bieżące12997
12PSP w Jedlance9139
13CUW - Centrum Usług Wspólnych9098
14PSP w Jedlińsku8627
15Przedszkole w Jedlińsku7672
16PSP w Starych Zawadach7448
17PSP w Ludwikowie7333
18PSP w Bierwcach7299
19ZSP Wierzchowiny6796
20Gimnazjum w Jedlińsku6497
21Jednostki Organizacyjne6197
22ZGK w Jedlińsku5300
23Gminna Biblioteka Publiczna4849
24ZSP we Wsoli4123
25SPZOZ w Jedlińsku4055
26Dyrektor4026
27Statut szkoły3859
28Struktura organizacyjna3828
29Oświadcz. majątkowe3761
30Wicedyrektor3747
31Regulaminy3691
32Ewidencje i rejestry3613
33Struktura organizacyjna3608
34Mienie szkoły3585
35Inf. nieudostępnione3558
36status prawny3456
37Dyrektor3339
38Dyrektor3314
39Działalność szkoły3293
40Dyrektor3276
41Wicedyrektor3258
42Statut szkoły3249
43Regulaminy3230
44Stan Spraw3227
45status prawny3224
46Dyrektor3224
47Wicedyrektor3223
48Mienie szkoły3221
49status prawny3219
50status prawny3218
51Oświadczenia majątkowe3194
52Statut szkoły3183
53informacje bieżące3175
54status prawny3151
55Ewidencje i archiwa3144
56Struktura organizacyjna3126
57Wicedyrektor3123
58Ewidencje, rejestry i archiwa3102
59Informacje nieudostępnione3096
60Struktura organizacyjna3082
61Działalność szkoły3065
62Oświadczenia majątkowe3053
63Statut szkoły3052
64Oświadczenia majątkowe3051
65Ewidencje i archiwa3041
66Informacje nieudostępnione3033
67Informacje nieudostępnione3026
68informacje bieżące3007
69Działalność szkoły3001
70Struktura organizacyjna2999
71Oświadczenia majątkowe2996
72Ewidencje i archiwa2991
73Regulaminy2991
74Działalność szkoły2983
75Statut szkoły2971
76Regulaminy2967
77Ewidencje, rejestry i archiwa2966
78Status prawny2957
79Działalność szkoły2956
80Struktura org.2954
81Mienie szkoły2953
82Dyrektor2951
83Regulaminy2939
84Statut Jednostki2938
85Regulaminy2938
86Informacje nieudostępnione2923
87Statut szkoły2923
88Dyrektor2912
89Zasoby2897
90Mienie szkoły2897
91status prawny2891
92Regulaminy2883
93Organy2880
94Ewidencje, rejestry i archiwa2879
95Działalność Jednostki2864
96Struktura organizacyjna2853
97Mienie szkoły2851
98Rejestry, archiwa2834
99Struktura organizacyjna2810
100Działalność szkoły2798
101Oświadczenia majątkowe2787
102Informacje nieudostępnione2776
103Regulaminy2759
104Mienie Jednostki2748
105Mienie szkoły2680
106Status prawny2654
107edukacyjna2641
108Informacje ogólne2625
109profilaktyczna2601
110kulturalna2599
111Regulaminy2529
112profilaktyczna2510
113edukacyjna2507
114sportowa2494
115kulturalna2483
116Ocenianie ucznia2483
117osiągnięcia2454
118Formularze2454
119Pracownicy2445
120profilaktyczna2431
121Statut2426
122kulturalna2425
123Program Wychowawczy2419
124edukacyjna2417
125osiągnięcia2397
126Wdrażane Programy2396
127Struktura Organizacyjna2394
128Statut2381
129sportowa2380
130osiągnięcia2377
131Pomoc Społeczna 2355
132Ocenianie ucznia2347
133wychowawcza2344
134profilaktyczna2340
135Informacje Bieżace2339
136Regulaminy2331
137Załatwianie Spraw2331
138Sprawozdania2327
139Działaność2313
140Status Prawny2299
141Dostęp do informacji2293
142Ustawa o pomocy społecznej2287
143Ocenianie ucznia2273
144sportowa2264
145kulturalna2260
146edukacyjna2253
147Eweidencje, rejestry2252
148Akty prawne2249
149Status Prawny2243
150Status Prawny2233
151Majątek2213
152Organy Jednostki2208
153Tryb Działania2206
154sportowa2206
155Działalność, Kompetencje2198
156osiągnięcia2195
157Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społęcznej2190
158System oceniania.2183
159Działalność2182
160Majatek Jednostki2168
161Regulaminy2161
162Struktura Organizacyjna2156
163Ewidencje i rejestry2146
164Organy Jednostki2144
165Organy Jednostki2133
166Majątek2130
167Świadczenia niepięniężne2129
168Struktura Organizacyjna2128
169Załatwianie Spraw2127
170Statut Jednostki2111
171Rejony2083
172Organy2064
173Kiedy i jakie warunki musimy spełniać?2048
174Tryb Działania2030
175Zasady przyznawania pomocy2011
176Organy2009
177Statut2007
178Ogłoszenia2006
179Świadczenia pienieżne2002
180Statut Ośrodka Pomocy Społecznej1985
181Załatwianie Spraw1966
182Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka1961
183Działaność1957
184Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia1929
185Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r1904
18620131887
187Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności1881
188Dane osobowe (RODO)1453