jo.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Jedlińsk www.jedlinsk.pl
GCKiKF strona główna 

Zamówienia poniżej 30tysięcy Euro

Zakup i dostawa fabrycznie nowego urządzenia- kserokopiarki do Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku wraz z instalacją urządzenia oraz przeszkoleniem pracowników
Termin składania ofert do 07.12.2020 r. do godz 10:00

Ogłoszenie

Załączniki

Doprecyzowanie zapytania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2020-11-30 15:06:42.

Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych administrowanych przez Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku wraz z dokonaniem wpisów do książki Obiektów Budowlanych, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane oraz wyłącznika przeciwpożarowego.
Termin składania ofert: 01.12.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2020-11-24 15:10:06.

Zakup i dostawa fabrycznie nowego urządzenia - kserokopiarki do Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku wraz z instalacją urządzenia oraz przeszkoleniem pracowników.
Termin składania ofert do 26.11.2020 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu

Doprecyzowanie zapytania

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2020-11-18 14:32:32.

Zakup 2 sztuk iluminacji świetlnych- typu renifer dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
Termin składania ofert: 19.11.2020 r. do godz. 8:00

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2020-11-16 14:39:05.

Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych administrowanych przez Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku wraz z dokonaniem wpisów do książki Obiektów Budowlanych, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane oraz wyłącznika przeciwpożarowego.
Termin składania ofert: 19.11.2020 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2020-11-09 16:35:36.

Dostawa artykułów plastycznych dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
Termin składania ofert: 18.11.2020 r. do godz. 10:30

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2020-11-05 16:19:17.

Dostawa artykułów biurowych dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
Termin składania ofert: 18.11.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2020-11-05 15:16:12 | Data modyfikacji: 2020-11-05 15:18:00.

Dostawa środków czystości dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
Termin składania ofert: 13.11.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2020-11-02 17:01:14.

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych - domków letniskowych w postaci drewna będących własności gminy Jedlińsk
Termin składania ofert do 26.10.2020 r. do godz. 12:59

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2020-10-07 23:34:22.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury sportowej poprzez remont zespołu boisk „Orlik” na terenie OSiR przy ul. Warszawskiej 1 w Jedlińsku"
Termin składania ofert: 23.09.2020 r. do godz. 13:00

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadamianie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2020-09-17 20:24:15.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury sportowej poprzez remont zespołu boisk „Orlik” na terenie OSiR przy ul. Warszawskiej 1 w Jedlińsku"
Termin składania ofert: 17.09.2020 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadamianie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2020-09-08 16:15:19.

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych - domków letniskowych w postaci drewna będących własności gminy Jedlińsk
Termin składania ofert do 02.09.2020 r. do godz. 12:59

Ogłoszenie

Załączniki

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2020-08-13 14:48:34.

Termomodernizacja ścian frontowych od strony wschodniej i południowej budynku GCKiKF  w Jedlińsku przy ul. Krótkiej 1.
Naprawa i malowanie ścian budynku kotłowni przy ul. Stawnej obok budynku GCKiKF w Jedlińsku
Termin składania ofert: 29 lipca 2020 r., do godz. 8:30

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2020-07-22 13:58:59.

Termomodernizacja ścian zachodniej i północnej budynku Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku przy ul. Krótkiej w Jedlińsku.

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2020-05-07 13:30:45 | Data modyfikacji: 2020-05-21 15:21:21.

Gminne Centrum Kultury zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania pn. Naprawa pokrycia dachu budynku zaplecza sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku.

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2020-05-07 13:23:00 | Data modyfikacji: 2020-05-21 15:21:00.

Wymiana nawierzchni drogi i placu przy trybunie na terenie OSiR w Jedlińsku.
Termin składania ofert: 23.04.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Załączniki

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2019-04-10 20:18:52.

Zaproszenie do składania ofert w zakresie cateringu ciężkiej podczas imprezy plenerowej pn. "Sobótka 2019, Dożynki Powiatowo - Gminne w gm. Jedlińsk".
Termin składania ofert: 11.04.2019 r. do godz. 9:30

Ogłoszenie

Załączniki

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2019-04-03 23:14:08.

Zaproszenie do składania ofert do konkursu na przyznanie wyłączności obsługi rekreacyjno-rozrywkowej w zakresie "Wesołego Miasteczka" podczas imprezy plenerowej pn. "Sobótka 2019, Dożynki Powiatowo - Gminne w gm. Jedlińsk".
Termin składania ofert: 11.04.2019 r. do godz. 9:30

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2019-04-02 21:51:36.

Zapewnienie kompleksowej usługi techniki esdradowej w dniu 8 września 2019 r. podczas masowej imprezy pod  roboczym tytułem "Powiatowo Gminne Dożynki 2019 - XIV Turniej Sołectw Gminy Jedlińsk"
Termin składania ofert: 27.03.2019 r. do godz. 11:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2019-03-19 17:39:30 | Data modyfikacji: 2019-03-20 20:48:15.

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na dwa zadania inwestycyjne.
Termin składania ofert: 29.08.2018 r. do godz. 9:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2018-08-24 12:43:45.

Wykonanie parkingu z płyt ażurowych na terenie Świetlicy w Mokrosęku.
Termin składania ofert: 08.08.2018 r. do godz. 9:30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2018-08-01 14:45:10 | Data modyfikacji: 2018-08-01 14:49:28.

Montaż piramidy linowej oraz huśtawki typu bocianie gniazdo.
Termin składania ofert: 05.07.2018 r. do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2018-06-27 23:24:23.

Zaproszenie do składania ofert do konkursu na przyznanie wyłączności obsługi rekreacyjno-rozrywkowej w zakresie "Wesołego Miasteczka" podczas imprezy plenerowej pn. "Sobótka 2018" i "Święto plonów - XIII Turniej Sołectw".
Termin składania ofert: 18.04.2018 r. do godz. 12:30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2018-04-05 09:23:09.

Zaproszenie do składania ofert do konkursu na przyznanie wyłączności w zakresie cateringu ciężkiego (grill, piwo, itp.) podczas imprezy plenerowej pn. "Sobótka 2018" i "Święto plonów - XIII Turniej Sołectw".
Termin składania ofert: 18.04.2018 r. do godz. 12:30

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2018-04-05 09:12:37 | Data modyfikacji: 2018-04-05 09:16:34.

Zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki spalinowej z koszem na trawę - traktorek oraz fabrycznie nowej przyczepy do traktorka
Termin składania ofert: 20.12.2017 r. do godz. 13:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-12-15 09:04:38.

Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku wraz z budynkiem Gosdpodarczym - Etap I Remont budynku GCKiKF
Termin składania ofert: 14.06.2017 r. o godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-06-07 21:31:44.

Ogłoszenie - konkurs ofert nawyłączną obsługę rozrywkowo rekreacyjną w zakresie "Wesołego Miasteczka"
Termin składania ofert: 17.05.2017 r. do godz. 11:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-05-06 15:16:08.

Konkurs ofert na przyznanie wyłączności obsługi w zakresie cateringu ciężkiego (grill, piwo, itp.).
Termin składania ofert: 28.04.2017 r. do godz. 11:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-04-24 08:48:13.

Zabezpieczenie medyczne podczas imprez masowych w roku 2017
Termin składania ofert: 20.01.2017 r.

Informacja o wyniku naboru

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-01-17 08:26:01.

Zabezpieczenie osób i mienia podczas imprez w roku 2017
Termin składania ofert: 20.01.2017 r. do godz. 12:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-01-16 11:15:58.

Druk plakatów promujących imprezy realizowane w GCKiKF
Termin składania ofert: 18.01.2017 r. do godz. 16:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-01-16 09:12:52 | Data modyfikacji: 2017-01-16 09:23:55.

Rozeznanie cenowe dotyczące wynajmu toalet przenośnych typu TOI TOI
Termin składania ofert: 20.01.2017 r. do godz. 12:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 

Opublikowane przez: ....... ........ | Data wprowadzenia: 2017-01-13 11:12:24.

Wykonanie okresowego przeglądu technicznego rocznego, obiektów administrowanych przez Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
Termin składania ofert: 01.12.2016 r. do godz. 12:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-11-21 22:34:28 | Data modyfikacji: 2016-11-21 22:39:45.

Modernizacja piłkochwytów wraz z robotami towarzyszącymi
Termin składania ofert: 14.10.2016 r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-10-08 11:46:20.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych zadaszonych wiat śmietnikowych
Termin składania ofert: 04.08.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki do zapytania

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-08-11 14:07:53.

Zakup i montaż dwóch zbiorników betonowych bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szambo)
Termin składania ofert: 04.08.2016 r. do godz. 13:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki do zapytania

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-07-19 15:04:30 | Data modyfikacji: 2016-08-11 14:05:23.

Zaproszenie do składania ofert do konkursu na przyznanie wyłączności w zakresie cateringu ciężkiego (grill, piwo, itp.) podczas imprezy plenerowej pn. "Święto plonów - XI Turniej Sołectw 2016"
Termin składania ofert: 14.07.2016 r. do godz. 11:00

Protokół rozeznania cenowego

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zaproszenia

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-07-06 14:31:46.

Zaproszenie do składania ofert na usługę na wyłączną obsługę rozrywkowo - rekreacyjną imprezy pn. "Święto plonów - XI Turniej Sołectw 2016"
Termin składania ofert: 12.07.2016 r. do godz. 10:00

Protokół rozeznania cenowego

Wydłużenie terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zaproszenia

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-07-03 20:50:36.

Zaproszenie do składania ofert w zakresie tzw. małej obsługi gastronomicznej - gastronomia lekka oraz stoiska handlowe podczas imprezy masowej pn. "Święto plonów - XI Turniej Sołectw 2016"
Termin składania ofert: 12.07.2016 r. do godz. 10:00

Protokół rozeznania cenowego

Wydłużenie terminu składania ofert

Zaproszenie

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-07-03 20:03:27.

Rozeznanie cenowe dotyczące wynajmu toalet przenośnych typu TOI TOI
Termin składania ofert: 10.05.2016 r. do godz. 12:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-04-26 12:43:38.

Rozeznanie cenowe dotyczące zabezpieczenia medycznego na potrzeby organizowanych dwóch imprez masowych
Termin składania ofert: 10.05.2016 r. do godz. 12:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-04-25 02:11:41.

Konkurs ofert w zakresie handlu i gastronomii na zasadzie wyłączności podczas imprezy "Sobótka 2016"
Termin składania ofert: 05.05.2016 r. do godz. 13:00

Unieważnienie

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-04-22 08:27:07.

Ogłoszenie - konkurs ofert nawyłączną obsługę rozrywkowo rekreacyjną imprezy "Sobótka 2016" w zakresie "Wesołego Miasteczka"
Termin składania ofert: 26.04.2016 r. do godz. 13:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wydłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-04-20 11:25:39.

Zakup i montaż ogrodzenia z elementów betonowych przy Świetlicy w Lisowie.
Termin składania ofert: 31 marca 2016 r. do godz. 13:00

 

Unieważnienie oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-03-11 10:46:49 | Data modyfikacji: 2016-03-11 11:30:36.

Przebudowa i remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku wraz z budynkiem kotłowni oraz zapleczem technicznym.

Zwiadomienie o unieważnieniu

Ogłoszenie wyników postępowania

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-03-01 11:27:45.
Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu technicznego rocznego oraz 5-letniego obiektów

Informacja o wynikach postępowania

Informacja o wydłużeniu terminu

Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2015-10-22 15:11:06 | Data modyfikacji: 2015-10-26 14:14:35.
Zakup mebli wraz z dostawą i montażem do świetlic na terenie gminy Jedlińsk.

Informacja o wynikach postępowania

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2015-09-24 20:09:58 | Data modyfikacji: 2015-09-25 12:23:45.
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Ogłoszenie

Załączniki do zapytania

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2015-04-23 10:50:10 | Data modyfikacji: 2015-09-25 12:23:50.
Konserwacja boiska typu Orlik 2012

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2015-03-25 10:24:50.
Remont boiska wielofuncyjnego o nawierzchni poliureatanowej w miejscowości Bierwiecka Wola gm. Jedlińsk.

Zestawienie ofert

Przedłużenie terminu składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Parametry nawierzchni

Oświadczenie oferenta

Wykaz osób wykaz osób uczestniczacych w wykonywaniu zamówienia

Wykaz wykonanych prac

Umowa

Zdjęcia nawierzchni boiska

Odpowiedź na zapytanie

Załącznik do zapytania

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Ogłoszenie wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2015-03-19 12:07:56.

Zobacz:
 Dostęp do informacji .  Statut .  Przetargi .  Ogłoszenia .  Zamówienia poniżej 30tysięcy Euro . 
Data wprowadzenia: 2015-03-19 12:07:56
Opublikowane przez: .... ...

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.jedlinsk.pl