Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych Gminy  www.jedlinsk.pl
Jednostki Organizacyjne
Jednostki organizacyjne
PSP w Jedlińsku
PSP w Jedlance
PSP w Ludwikowie
PSP w Starych Zawadach
PSP w Bierwcach
ZSP Wierzchowiny
Przedszkole w Jedlińsku
Gimnazjum w Jedlińsku
ZSP we Wsoli
CUW - Centrum Usług Wspólnych
GCKiKF
° Dostęp do informacji
° Statut
° Przetargi
° Ogłoszenia
° Zamówienia poniżej 30tysięcy Euro
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGK w Jedlińsku
SPZOZ w Jedlińsku
Wykaz danych o środowisku
GOPS w Jedlińsku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 GCKiKF > Przetargi strona główna 

Przetargi

Sprzedaż drewna
Termin składania ofert: 18.02.2021 r. do godz. 11:50

Ogłoszenie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-11 15:39:52, wprowadzający: .... ...

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez remont zespołu boisk „Orlik” na terenie OSiR przy ul. Warszawskiej 1 w Jedlińsku
Termin składania ofert: 04.09.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania - odpowiedzi do SIWZ

Pytania - odpowiedzi do SIWZ - 2

Protokół z sesji otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-20 09:58:33, wprowadzający: .... ...

Przebudowa trybun na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku.
Termin składania ofert: 27.08.2018 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-10 18:09:05, wprowadzający: .... ...
 Plan pospostępowania o udzielenie zamówień publicznych
Data wprowadzenia informacji 2018-08-09 12:02:29, wprowadzający: .... ...

Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
Termin składania ofert: 01.06.2017 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 14:01:36, wprowadzający: .... ...
wersja do druku