Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych Gminy  www.jedlinsk.pl
Jednostki Organizacyjne
Jednostki organizacyjne
PSP w Jedlińsku
PSP w Jedlance
PSP w Ludwikowie
PSP w Starych Zawadach
PSP w Bierwcach
ZSP Wierzchowiny
Przedszkole w Jedlińsku
Gimnazjum w Jedlińsku
ZSP we Wsoli
CUW - Centrum Usług Wspólnych
GCKiKF
° Dostęp do informacji
° Statut
° Przetargi
° Ogłoszenia
° Zamówienia poniżej 30tysięcy Euro
Gminna Biblioteka Publiczna
ZGK w Jedlińsku
SPZOZ w Jedlińsku
Wykaz danych o środowisku
GOPS w Jedlińsku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 GCKiKF > Zamówienia poniżej 30tysięcy Euro strona główna 

Zamówienia poniżej 30tysięcy Euro

Zakup i dostawa fabrycznie nowego urządzenia- kserokopiarki do Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku wraz z instalacją urządzenia oraz przeszkoleniem pracowników
Termin składania ofert do 07.12.2020 r. do godz 10:00

Ogłoszenie

Załączniki

Doprecyzowanie zapytania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-30 15:06:42, wprowadzający: .... ...

Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych administrowanych przez Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku wraz z dokonaniem wpisów do książki Obiektów Budowlanych, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane oraz wyłącznika przeciwpożarowego.
Termin składania ofert: 01.12.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-24 15:10:06, wprowadzający: .... ...

Zakup i dostawa fabrycznie nowego urządzenia - kserokopiarki do Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku wraz z instalacją urządzenia oraz przeszkoleniem pracowników.
Termin składania ofert do 26.11.2020 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu

Doprecyzowanie zapytania

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-18 14:32:32, wprowadzający: .... ...

Zakup 2 sztuk iluminacji świetlnych- typu renifer dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
Termin składania ofert: 19.11.2020 r. do godz. 8:00

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-16 14:39:05, wprowadzający: .... ...

Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych administrowanych przez Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku wraz z dokonaniem wpisów do książki Obiektów Budowlanych, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane oraz wyłącznika przeciwpożarowego.
Termin składania ofert: 19.11.2020 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-09 16:35:36, wprowadzający: .... ...

Dostawa artykułów plastycznych dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
Termin składania ofert: 18.11.2020 r. do godz. 10:30

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-05 16:19:17, wprowadzający: .... ...

Dostawa artykułów biurowych dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
Termin składania ofert: 18.11.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-05 15:16:12 Informację zaktualizowano 2020-11-05 15:18:00, wprowadzający: .... ...

Dostawa środków czystości dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
Termin składania ofert: 13.11.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-02 17:01:14, wprowadzający: .... ...

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych - domków letniskowych w postaci drewna będących własności gminy Jedlińsk
Termin składania ofert do 26.10.2020 r. do godz. 12:59

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-07 23:34:22, wprowadzający: .... ...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury sportowej poprzez remont zespołu boisk „Orlik” na terenie OSiR przy ul. Warszawskiej 1 w Jedlińsku"
Termin składania ofert: 23.09.2020 r. do godz. 13:00

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadamianie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-17 20:24:15, wprowadzający: .... ...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury sportowej poprzez remont zespołu boisk „Orlik” na terenie OSiR przy ul. Warszawskiej 1 w Jedlińsku"
Termin składania ofert: 17.09.2020 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadamianie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-08 16:15:19, wprowadzający: .... ...

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych - domków letniskowych w postaci drewna będących własności gminy Jedlińsk
Termin składania ofert do 02.09.2020 r. do godz. 12:59

Ogłoszenie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-13 14:48:34, wprowadzający: .... ...

Termomodernizacja ścian frontowych od strony wschodniej i południowej budynku GCKiKF  w Jedlińsku przy ul. Krótkiej 1.
Naprawa i malowanie ścian budynku kotłowni przy ul. Stawnej obok budynku GCKiKF w Jedlińsku
Termin składania ofert: 29 lipca 2020 r., do godz. 8:30

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 13:58:59, wprowadzający: .... ...

Termomodernizacja ścian zachodniej i północnej budynku Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku przy ul. Krótkiej w Jedlińsku.

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-07 13:30:45 Informację zaktualizowano 2020-05-21 15:21:21, wprowadzający: .... ...

Gminne Centrum Kultury zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania pn. Naprawa pokrycia dachu budynku zaplecza sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku.

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-07 13:23:00 Informację zaktualizowano 2020-05-21 15:21:00, wprowadzający: .... ...

Wymiana nawierzchni drogi i placu przy trybunie na terenie OSiR w Jedlińsku.
Termin składania ofert: 23.04.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Załączniki

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-10 20:18:52, wprowadzający: .... ...

Zaproszenie do składania ofert w zakresie cateringu ciężkiej podczas imprezy plenerowej pn. "Sobótka 2019, Dożynki Powiatowo - Gminne w gm. Jedlińsk".
Termin składania ofert: 11.04.2019 r. do godz. 9:30

Ogłoszenie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-03 23:14:08, wprowadzający: .... ...

Zaproszenie do składania ofert do konkursu na przyznanie wyłączności obsługi rekreacyjno-rozrywkowej w zakresie "Wesołego Miasteczka" podczas imprezy plenerowej pn. "Sobótka 2019, Dożynki Powiatowo - Gminne w gm. Jedlińsk".
Termin składania ofert: 11.04.2019 r. do godz. 9:30

Ogłoszenie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-02 21:51:36, wprowadzający: .... ...

Zapewnienie kompleksowej usługi techniki esdradowej w dniu 8 września 2019 r. podczas masowej imprezy pod  roboczym tytułem "Powiatowo Gminne Dożynki 2019 - XIV Turniej Sołectw Gminy Jedlińsk"
Termin składania ofert: 27.03.2019 r. do godz. 11:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-19 17:39:30 Informację zaktualizowano 2019-03-20 20:48:15, wprowadzający: .... ...

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na dwa zadania inwestycyjne.
Termin składania ofert: 29.08.2018 r. do godz. 9:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 12:43:45, wprowadzający: .... ...

Wykonanie parkingu z płyt ażurowych na terenie Świetlicy w Mokrosęku.
Termin składania ofert: 08.08.2018 r. do godz. 9:30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-01 14:45:10 Informację zaktualizowano 2018-08-01 14:49:28, wprowadzający: .... ...

Montaż piramidy linowej oraz huśtawki typu bocianie gniazdo.
Termin składania ofert: 05.07.2018 r. do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-27 23:24:23, wprowadzający: .... ...

Zaproszenie do składania ofert do konkursu na przyznanie wyłączności obsługi rekreacyjno-rozrywkowej w zakresie "Wesołego Miasteczka" podczas imprezy plenerowej pn. "Sobótka 2018" i "Święto plonów - XIII Turniej Sołectw".
Termin składania ofert: 18.04.2018 r. do godz. 12:30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 09:23:09, wprowadzający: .... ...

Zaproszenie do składania ofert do konkursu na przyznanie wyłączności w zakresie cateringu ciężkiego (grill, piwo, itp.) podczas imprezy plenerowej pn. "Sobótka 2018" i "Święto plonów - XIII Turniej Sołectw".
Termin składania ofert: 18.04.2018 r. do godz. 12:30

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 09:12:37 Informację zaktualizowano 2018-04-05 09:16:34, wprowadzający: .... ...

Zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki spalinowej z koszem na trawę - traktorek oraz fabrycznie nowej przyczepy do traktorka
Termin składania ofert: 20.12.2017 r. do godz. 13:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 09:04:38, wprowadzający: .... ...

Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku wraz z budynkiem Gosdpodarczym - Etap I Remont budynku GCKiKF
Termin składania ofert: 14.06.2017 r. o godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-07 21:31:44, wprowadzający: .... ...

Ogłoszenie - konkurs ofert nawyłączną obsługę rozrywkowo rekreacyjną w zakresie "Wesołego Miasteczka"
Termin składania ofert: 17.05.2017 r. do godz. 11:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-06 15:16:08, wprowadzający: .... ...

Konkurs ofert na przyznanie wyłączności obsługi w zakresie cateringu ciężkiego (grill, piwo, itp.).
Termin składania ofert: 28.04.2017 r. do godz. 11:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-24 08:48:13, wprowadzający: .... ...

Zabezpieczenie medyczne podczas imprez masowych w roku 2017
Termin składania ofert: 20.01.2017 r.

Informacja o wyniku naboru

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 08:26:01, wprowadzający: .... ...

Zabezpieczenie osób i mienia podczas imprez w roku 2017
Termin składania ofert: 20.01.2017 r. do godz. 12:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-16 11:15:58, wprowadzający: .... ...

Druk plakatów promujących imprezy realizowane w GCKiKF
Termin składania ofert: 18.01.2017 r. do godz. 16:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-16 09:12:52 Informację zaktualizowano 2017-01-16 09:23:55, wprowadzający: .... ...

Rozeznanie cenowe dotyczące wynajmu toalet przenośnych typu TOI TOI
Termin składania ofert: 20.01.2017 r. do godz. 12:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-13 11:12:24, wprowadzający: ....... ........

Wykonanie okresowego przeglądu technicznego rocznego, obiektów administrowanych przez Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
Termin składania ofert: 01.12.2016 r. do godz. 12:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-21 22:34:28 Informację zaktualizowano 2016-11-21 22:39:45, wprowadzający: .... ...

Modernizacja piłkochwytów wraz z robotami towarzyszącymi
Termin składania ofert: 14.10.2016 r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-08 11:46:20, wprowadzający: .... ...

Dostawa i montaż fabrycznie nowych zadaszonych wiat śmietnikowych
Termin składania ofert: 04.08.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki do zapytania

Zapytanie ofertowe

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-11 14:07:53, wprowadzający: .... ...

Zakup i montaż dwóch zbiorników betonowych bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szambo)
Termin składania ofert: 04.08.2016 r. do godz. 13:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki do zapytania

Zapytanie ofertowe

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-19 15:04:30 Informację zaktualizowano 2016-08-11 14:05:23, wprowadzający: .... ...

Zaproszenie do składania ofert do konkursu na przyznanie wyłączności w zakresie cateringu ciężkiego (grill, piwo, itp.) podczas imprezy plenerowej pn. "Święto plonów - XI Turniej Sołectw 2016"
Termin składania ofert: 14.07.2016 r. do godz. 11:00

Protokół rozeznania cenowego

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zaproszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-06 14:31:46, wprowadzający: .... ...

Zaproszenie do składania ofert na usługę na wyłączną obsługę rozrywkowo - rekreacyjną imprezy pn. "Święto plonów - XI Turniej Sołectw 2016"
Termin składania ofert: 12.07.2016 r. do godz. 10:00

Protokół rozeznania cenowego

Wydłużenie terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zaproszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-03 20:50:36, wprowadzający: .... ...

Zaproszenie do składania ofert w zakresie tzw. małej obsługi gastronomicznej - gastronomia lekka oraz stoiska handlowe podczas imprezy masowej pn. "Święto plonów - XI Turniej Sołectw 2016"
Termin składania ofert: 12.07.2016 r. do godz. 10:00

Protokół rozeznania cenowego

Wydłużenie terminu składania ofert

Zaproszenie

Formularz ofertowy

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-03 20:03:27, wprowadzający: .... ...

Rozeznanie cenowe dotyczące wynajmu toalet przenośnych typu TOI TOI
Termin składania ofert: 10.05.2016 r. do godz. 12:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 12:43:38, wprowadzający: .... ...

Rozeznanie cenowe dotyczące zabezpieczenia medycznego na potrzeby organizowanych dwóch imprez masowych
Termin składania ofert: 10.05.2016 r. do godz. 12:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

Formularz oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-25 02:11:41, wprowadzający: .... ...

Konkurs ofert w zakresie handlu i gastronomii na zasadzie wyłączności podczas imprezy "Sobótka 2016"
Termin składania ofert: 05.05.2016 r. do godz. 13:00

Unieważnienie

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-22 08:27:07, wprowadzający: .... ...

Ogłoszenie - konkurs ofert nawyłączną obsługę rozrywkowo rekreacyjną imprezy "Sobótka 2016" w zakresie "Wesołego Miasteczka"
Termin składania ofert: 26.04.2016 r. do godz. 13:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wydłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-20 11:25:39, wprowadzający: .... ...

Zakup i montaż ogrodzenia z elementów betonowych przy Świetlicy w Lisowie.
Termin składania ofert: 31 marca 2016 r. do godz. 13:00

 

Unieważnienie oferty

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-11 10:46:49 Informację zaktualizowano 2016-03-11 11:30:36, wprowadzający: .... ...

Przebudowa i remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku wraz z budynkiem kotłowni oraz zapleczem technicznym.

Zwiadomienie o unieważnieniu

Ogłoszenie wyników postępowania

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 11:27:45, wprowadzający: .... ...
Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu technicznego rocznego oraz 5-letniego obiektów

Informacja o wynikach postępowania

Informacja o wydłużeniu terminu

Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-22 15:11:06 Informację zaktualizowano 2015-10-26 14:14:35, wprowadzający: .... ...
Zakup mebli wraz z dostawą i montażem do świetlic na terenie gminy Jedlińsk.

Informacja o wynikach postępowania

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-24 20:09:58 Informację zaktualizowano 2015-09-25 12:23:45, wprowadzający: .... ...
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Ogłoszenie

Załączniki do zapytania

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-23 10:50:10 Informację zaktualizowano 2015-09-25 12:23:50, wprowadzający: .... ...
Konserwacja boiska typu Orlik 2012

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-25 10:24:50, wprowadzający: .... ...
Remont boiska wielofuncyjnego o nawierzchni poliureatanowej w miejscowości Bierwiecka Wola gm. Jedlińsk.

Zestawienie ofert

Przedłużenie terminu składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Parametry nawierzchni

Oświadczenie oferenta

Wykaz osób wykaz osób uczestniczacych w wykonywaniu zamówienia

Wykaz wykonanych prac

Umowa

Zdjęcia nawierzchni boiska

Odpowiedź na zapytanie

Załącznik do zapytania

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Ogłoszenie wyniku postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-19 12:07:56, wprowadzający: .... ...
wersja do druku