jo.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Jedlińsk www.jedlinsk.pl
Strona główna strona główna 

Jednostki Organizacyjne

BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Gminę Jedlińsk

Nazwa Gminy Jedlińsk
Województwo, Powiat mazowieckie, radomski
Lokalizacja Jednostki Nadrzędnej Jedlińsk, ul. Warecka 19
Kod 26-660
Kontakt tel./fax (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl   
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie
4. Publiczna Szkoła Postawowa w Starych Zawadach
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach
6. Zespół Szkół Publicznych w Wierzchowinach
7. Publiczne Przedszkole w Jedlińsku
8. Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku
9. Zespoł Szkół Publicznych we Wsoli
10. Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
11. Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej  
12. Gminna Biblioteka Publiczna
13. Zakład Gospodarki Komunalnej
14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotenj w Jedlińsku
15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Godziny Funkcjonownia:
 Poniedziałek: 700 - 1500
 Wtorek: 700 - 1500
 Środa: 700 - 1500
 Czwartek: 700 - 1500
 Piątek: 700 - 1500
 

Opublikowane przez: ....... ........ | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2013-02-06 12:14:30.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2013-02-06 12:14:30
Opublikowane przez: ....... ........

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.jedlinsk.pl